петък, 17 септември 2010 г.

Връщане на работа след майчинство – ползване на платен отпуск, права при съкращение

След като детето ми навърши година и половина, вече започнах да се замислям дали да не се върна на работа. Оказа се че не съм напълно запозната с това какво бих могла да направя, ако се случи да ме съкратят или как и кога трябва да ползвам платения отпуск натрупам по време на майчинството.  Направих своето проучване и смятам ще бъде полезно за всички майки на които им предстои връщане на работа.
Ползване на платен отпуск преди/след навършване на детето на 2 години
Молбата за платен отпуск се подава в писмен вид две седмици преди изтичане на майчинството.  Тоест не сте длъжни да се връщате на работа, за да може да ползвате платения отпуск.
Кодекс на труда Чл.167 (7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
Имайте предвид обаче, че съвсем законово работодателят има право да ви откаже да ползвате тази отпуска и да се отложи във времето.
Парите които ще получавате са на база заплатата на която са ви осигурявали преди да излезете в майчинство. Ако използвате тази отпуска преди навършване на детето на 2 години ще получавате + още 120лв към отпуската /тоест 50% от минималната работна заплата 240 лв., която получавате през втората година от майчинството/. Ако ползвате тази отпуска след навършване на детето на 2г тази сума от 120лв не ви се полага.
Ако се върнете на работа преди изтичането на 2те години майчинство трябва да попълните приложение 4 за да получавате 50% от минималната работна заплата която се получава до края на втората година.

Втората година майчинство ви изтича има вероятност да ви съкратят като се върнете на работа, какво трябва да знаете?

Ако 2-та година от майчинството ви изтича, вече сте имали среща с работодателя и той ви е уведомил, че има вероятност да ви съкратят след като се върнете на работа трябва да сте запозната с вашите права в тази ситуация.  Ако работите на безсрочен трудов договор и сте майка с дете до 3 годишна възраст вие се ползвате от закрила при уволнение (чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда). Тази закрила се прилага  в случаите когато уволнението е поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, при намаляване на обема на работата, при липса на качества и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността и дисциплинарно уволнение.  (чл. 328, ал. 1, точки 2, 3,5,11 и последното основание е по чл. 330, ал. 2, т. 6). Закрилата визирана в чл.333 ал.1 т.1 от КТ се изразява в забраната за прекратяване на трудовото правоотношение със служителка – майка на 3 годишно дете, ако за прекратяването не е получено предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай.
Във всички останали случаи, прекратяването на трудовото правоотношение се извършва от работодателя без да е необходимо предварителното разрешение на Инспекцията по труда.
Кои са тези случаи?
1. Закриване на предприятието, при което работодателя прекратява трудовото правоотношение без предизвестие (чл.328 ал.1 т.1 КТ).
2. Ако работодателя има предварително разрешение на инспекцията по труда.
Ако ви съкратят какво следва?
И в двата случая работодателя ви дължи обезщетение:
  • Според чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване в щата, намаляване обема на работа, в размер на брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от един месец. Ако в този срок Вие постъпите на работа с по-ниско трудово възнаграждение, имате право на разликата за същия срок.
В този случаи работодателят е длъжен да Ви връчи писмено предизвестие, преди да издаде акт за прекратяване на трудовия договор, ако работодателят не го спази, Ви дължи и обезщетение за срока на неспазеното предизвестие.


  • При прекратяване на трудовия договор трябва да ви изплатят натрупаната отпуска за периода по време на майчинството 2 години. (чл. 224 от КТ). Ако не ви изплатят отпуската можете да пуснете жалба в Инспекцията по труда.
За съжаление много майки поради незнание или някаква друга причина се съгласяват да напуснат по взаимно съгласие (чл.325, т.1 КТ). Трябва да знаете, че дори тогава имате право на обезщетение което получавате след като се регистрирате в Бюрото по труда, което е в размер на 120лв в продължение на 4 месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар